Begrensninger på fil opplastning

» Maksimalt antall vedlegg: 2
» Maksimal størrelse per vedlegg: 1 MB
» Du kan laste opp filer som slutter med:

.gif, .jpg, .png, .zip, .rar, .csv, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf

Steng vindu